ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
1/2015.szeptember 2./ számú határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy középiskolás labdajátékokban körzetenként 1-1 csapat vegyen részt a megyei döntőben és a megyei kiírások ennek megfelelően készüljenek el.

2/2015.szeptember 2./ számú határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy szeptember 30-ig az internetes nevezési felületre kerüljenek fel az elsődlegesen csapat nevezések a kiírás szerint megfelelő minimum tanulói létszámmal.

4/2015.szeptember 2./ számú határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek az előterjesztett elnökségi ülések időpontjaival.
=november 4.
=január 13.
=március 23.
=június 2.

___ ___ ___ ___ ___

1/2015. április 22./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek a jegyzőkönyvvezető személyével (Orsovai Judit), a hitelesítőkkel (Schütz Tamás és Horváth Zalán),valamint a napirendi pontokkal:

1.Székesfehérvár városi teremhasználattal kapcsolatos információk.
2.A szervezet támogatottsági tervezete.
3.Magyar Diáksport Szövetség május 27-ei közgyűlése.
4.FMDE éves küldöttgyűlése.
5.Egyebek

2/2015. április 22./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek Fodor Tamás felterjesztésével a Magyar Diáksportért díjra.

3/2015. április 22./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek a május 20-ai küldöttgyűlés levezető elnök személyével (Perjés András), a jegyzőkönyvvezető személyével (Orsovai Judit) és a felkért bizottsági tagok (Jelölőbizottság: Borostyán Lajos, Kiszely Imréné, Nádori László; Mandátumvizsgáló, majd szavazatszámláló bizottság:Sárköziné Kovács Katalin, Balogh Dávid, Horváth Zalán ), valamint hitelesítők személyével (Őze László, Schütz Tamás).

4/2015. április 22./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek a május 20-ai küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjaival:

1. Szakmai, valamint pénzügyi és közhasznúsági beszámoló a 2014-es évről. Előterjesztő: Perjés András és Nagy Lászlóné
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. Előterjesztő: Hiedl Zsuzsanna
3. Költségterv a 2015-ös évre. Előterjesztő: Perjés András és Nagy Lászlóné
4. Hozzászólások.
5. Alapszabály módosítása és közhasznú jogállás iránti kérelem benyújtása.
6. Hozzászólások.
7. Egyebek.

Amennyiben az eredetileg kiírt időpontban a küldöttgyűlés nem szavazatképes, a megismételt küldöttgyűlés az eredetileg tervezett napon 15 órakor kezdődik. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

___ ___ ___ ___ ___

1/2014. október 20./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek a jegyzőkönyvvezető személyével (Orsovai Judit), valamint a napirendi pontokkal.
Az elnökség a mai napon az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.Dijatado unnepseg idopontjanak kijelolese es helyszine.
2.Utazasi koltsegekkel kapcsolatos informaciok.
3.A korzeti es megyei diakolimpiakrol az eredmenyekhez fenykepek es irasos beszamolok keszitese.
4.A Szekesfehervaron megrendezendo megyei versenyeken "szurkolotabor" biztositasa.
5.Egyebek

2/2014. október 20./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy id. és ifj. Favári Zoltán kapják meg idén a Fejér megyei diáksportjáért elismerést.

3/2014. október 20./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek az alapszabály módosításával.
=Minden helyen értelemszerűen a "szövetség" helyett "egyesület" szó szerepeljen. A rövidítésekben pedig az FMDSZ helyett FMDE.
=Ez a rész kerüljön ki, mivel megszűnt a tagdíjfizetés:
- A megyei diákolimpiai versenyeken kizárólag azok az iskolák indulhatnak nevezési díj befizetése nélkül, akik a tagsági díjat az adott tanévre befizették a szövetségnek.
Az FMDSZ-küldöttgyűlés által megállapított tagdíjat (30Ft/tanuló) az FMDSZ által kibocsátott adategyeztető lap beküldése alapján kiállított számlán lévő határidőig kell befizetni a Fejér Megyei Diáksport Egyesülethez (OTP 11736116-20279699).
Azok az iskolák, akik nem fizették be határidőre a tagdíjat az FMDSZ-nek, nevezési díjat kötelesek fizetni, amely mértéke: egyéni induló esetén 500 Ft indulóként és versenyszámonként, csapatsportágakban 5000 Ft csapatonként, nemenként és korcsoportonként.
A befizetési határidő után a körzetvezetők felszólítják azokat az iskolákat, akik nem fizettek tagdíjat, hogy ezt záros határidőn belül tegyék meg. Amennyiben ez nem történik meg, kizárólag nevezési díj igazolt befizetése esetén indulhatnak a diákolimpia adott tanévi versenyeiben a tagdíjat nem fizetett iskolák.
Az óvási rész pedig az alábbiak szerint módosul:
= Óvni a verseny (mérkőzés) befejezéséig lehet írásban a helyszínen, az óvási díj egyesülethez való,
2 munkanapon belüli befizetésével. A befizetésről a megyei diáksport egyesület számlát ad.
Az óvási díj 5 000 Ft.
Amennyiben az óvásnak a versenybizottság helyt ad, a befizetett összeget visszafizetjük. Ellenkező esetben az óvási díj a Fejér Megyei Diáksport Egyesületnél marad.
Amennyiben a befizetés nem történik meg a megadott határidőre, az óvást elutasítjuk.
A versenybizottság döntése ellen 48 órán belül (a feladási dátum a mérvadó) fellebbezni lehet a megyei diáksport egyesület elnökségéhez.
Az elnökség döntéséről írásban értesíti a feleket.

___ ___ ___ ___ ___

1/2014. augusztus 27./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, valamint a napirendi pontokkal (1. és 2. napirendi pont felcserélve.).

Az elnökség a mai napon az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. A Magyar Diáksport Szövetség augusztus 26-ai értekezletéről tájékoztató.
2. Tanév eleji feladatok, versenykiírások elfogadása, illetve döntés ezekről.
3. Egyebek

2/2014. augusztus 27./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy a versenykiírásokba kerüljön bele az, hogy a körzeti versenyekre is az interneten kell jelentkezni.

3/2014. augusztus 27./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy a labdarúgás kiírásba kerüljön bele az alábbi kiegészítés:
I.,II.,III.,IV. korcsoport lány és fiú bajnokságokban a megyei szervezet elnöksége a körzeti 2. helyezett megyei döntőben való részvételre jelentkező csapatok részére megyei elődöntőket írhat ki annak eldöntése érdekében, hogy kik kerüljenek meghívásra a megyei döntőbe, amennyiben valamelyi körzetből vagy körzetekből nem lesz továbbjutó csapat.
Az elődöntők rendezési és részvételi költségei a résztvevőket terheli.

4/2014. augusztus 27./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy a négy labdajáték sportágban az alábbi kiegészítés legyen benne:
A megyei döntőbe egy-egy diáksport körzetből a győztes csapat jut.
Amennyiben valamelyik körzetből nincs résztvevő, a helyére más körzetből lehet kérni a részvételt. Törekedni kell a 8 csapatos megyei döntőre. Amennyiben valamelyik körzet rendezi a megyei döntőt, ebből a körzetből automatikusan részt vehet két csapat a megyei versenyben. Egy körzetből legfeljebb három csapat vehet részt a megyei döntőben, amennyiben fentiek szerint valamely körzetből vagy körzetekből nem jelentkeztek csapatok a megyei döntőbe.

5/2014. augusztus 27./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy olyan személyek vezessék a mérkőzéseket, akik nem érdekeltek és így le lehet mondani a játékvezetői díjról a továbbiakban is röplabdában.

6/2014. augusztus 27./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy a nádasdladányi iskola 4.korcsoport fiú kézilabda sportágban ebben a tanévben nem vehet részt.

7/2014. augusztus 27./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy a Jó tanuló-Jó sportoló kiírásban a következő rész így fog szerepelni:

9. Az országos diákolimpiai eredményeket (elődöntő vagy döntő) kérjük a Magyar Diáksport Szövetséggel igazoltatni a következő sportágakban:
asztalitenisz, atlétika, duatlon, floorball, játékos sportverseny, kézilabda, kisiskolák sportversenye, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, strandkézilabda, strandlabdarúgás, strandröplabda, teremlabdarúgás (futsal), torna, úszás.
Ezekben a sportágakban KIZÁRÓLAG a Magyar Diáksport Szövetség által kiadott igazolást vesszük figyelembe !!

Minden többi sportágban a diákolimpiai eredményeket csak az illetékes országos szakszövetség igazolhatja.

8/2014. augusztus 27./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek a 2014-2015. tanév elnökségi ülések tervezett időpontjaival:
2014. október 15., december 10.,
2015. február 25., április 22., június 3.

___ ___ ___ ___ ___

1/2014. június 4./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével.

2/2014. június 4./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek Perjés András által javasolt elnökségi ülés összehívásával és az időponttal.
(Június 23-án egy soron kívüli elnökségi ülésen az új feladatokról és irányokról szükséges alaposan beszélni.)

3/2014. június 4./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok 1 ellenszavazattal egyetértettek a titkár által javasolt megyei támogatási összeg felosztásával a körzeti-, megyei versenyekre, valamint a működésre.

___ ___ ___ ___ ___

1/2014. március 12./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével.

2/2014. március 12./ sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Petrákné Gönczi Zsuzsanna lemondását az egyéni tagságról és tudomásul vette, hogy a SNIT diáksport szervezet feloszlással megszűnt.

3/2014. március 12./ sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a nem fizető tagszervezetek/egyéni tagok gazdasági helyzetére tekintettel méltányosságból a 2013. december 31. előtt keletkezett tagdíjfizetési kötelezettségeket az elnökség elengedi.

4/2014. március 12./ sz. határozat
A küldöttgyűlés időpontja 2014. április 15-e kedd, 14.30 óra. Helye a székesfehérvári Bugát Középiskola egyik különterme. A kiküldött meghívó tervezetben szerepel az is, hogy amennyiben nem lesz határozatképes a küldöttgyűlés 14.30 órakor, úgy 15 órai kezdettel a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz a küldöttgyűlés. Az alapszabály szerint a diáksport körzetekből 2-2 fő küldött vehet részt szavazati joggal a küldöttgyűlésen.
Az elnökség által egyhangúlag elfogadva.

5/2014. március 12./ sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a bizottsági tagokat az alábbiak szerint, valamint a hitelesítők- és a jegyzőkönyvvezető személyét:

Mandátumvizsgáló-, majd szavazatszámláló bizottság:
Őze László (elnök), Kiss Józsefné, Schütz Tamás.
Jelölő bizottság: Sárköziné Kovács Katalin (elnök), Kiszely Imréné, Nádori László.
Hitelesítők: Kiszely Imréné, Schütz Tamás.
Jegyzőkönyvvezetés: Orsovai Judit.

6/2014. március 12./ sz. határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a pénzügyi és számviteli beszámolót, azzal a kiegészítéssel, hogy egy részletesebb kimutatást kapnak a kiadásokról.
___ ___ ___ ___ ___

2013. 06. 05. elnökségi ülés határozatai

1/2013.június 5./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek a módosított napirendi pontokkal, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével.

Az elnökség így a következő napirendi pontokat tárgyalja:

1.Versenyekkel kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok.
2.Gazdasági tájékoztató.
3.Egyebek.

2/2013.június 5./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag elfogadták az MDSZ és FMDE 2013. évi vállalkozási szerződés feltételeit, valamint a megkötendő keretszerződést a SzövSzöv-vel.

3/2013.június 5./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag elfogadták azt, hogy az egyéni tagokat és jogi szervezeteket szeptemberben nyilatkoztatni kell arról, hogy továbbra is tagok akarnak-e maradni, valamint felszólítani őket a tagdíj befizetésére.

4/2013.június 5./ sz. határozat
A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag elfogadták azt, hogy a Jó tanuló pályázati kiírásba kerüljön bele az országos elődöntő kategória.

___ ___ ___ ___ ___

A megjelent elnökségi tagok egyetértettek az emailben kiküldött napirendi pontokkal és a javaslatokkal.
1/2013.március 13./ sz. határozat

A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag egyetértettek a szóban elhangzott 2012. évi mérleggel.
2/2013.március 13./ sz. határozat

A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag elfogadták a szakmai beszámolót a 2012-es évre.
3/2013.március 13./ sz. határozat

A megjelent elnökségi tagok egyhangúlag elfogadták és egyetértettek a küldöttgyűlés idejével,helyszínével,valamint a feladatokra felkért személyekkel,akik elfogadták a felkéréseket.
4/2013.március 13./ sz. határozat

Az elnökség a mezőfalvai teremlabdarúgás körzeti döntőjén történt testnevelő tanári megkeresés ügyben azt a döntést hozta egyhangúlag, hogy a mezőfalvai csapatnak a helyszínen írásban kellett volna igazolnia, hogy a tagdíjat időközben befizették. Mivel ez nem történt meg, így az elmondott tények ismeretében a versenyből való kizárással egyetértett az elnökség.
1/2012. 12.19/számú határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy 2013-ban Enyingen lesz a mezei futás megyei döntő, aminek a rendezője a helyi általános iskola.
2/2012. 12.19/számú határozat