KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
2015. 05. 20. közgyűlés határozatai:

Határozat száma: 1/2015. (05.20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület közgyűlése levezető elnöknek Perjés Andrást választotta meg, jegyzőkönyv vezetésére Orsovai Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Schütz Tamást és Őze Lászlót, egyhangú szavazással.

Határozat száma: 2/2015. (05.20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazatával a napirendi pontok módosítását elfogadja.

Határozat száma: 3/2015. (05.20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazatával a napirendi pontokat elfogadja.
1. Alapszabály módosítása és közhasznú jogállás iránti kérelem benyújtása.
2. Szakmai, valamint pénzügyi és közhasznúsági beszámoló a 2014-es évről.
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
4. Költségterv a 2015-ös évre.
5. Hozzászólások.
6. Egyebek.

Határozat száma: 4/2015. (05.20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazattal elfogadja, hogy a közhasznúsági kérelmet az alapszabály legutolsó, elfogadott tartalmával adja be a szervezet.

Határozat száma: 5/2015. (05.20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület közgyűlése egyhangú szavazattal elfogadja és meghatalmazza Perjés András elnököt, hogy megbízza Dr. Csapó Csilla ügyvéd asszonyt az alapszabály és a jegyzőkönyv bírósághoz való benyújtásával.

Határozat száma: 6/2015. (05.20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület közgyűlése ezúton egyhangúlag elfogadja a szakmai, valamint pénzügyi és közhasznúsági beszámolót a 2014-es évről.

Határozat száma: 7/2015. (05.20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület közgyűlése ezúton egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2014-es évről.

Határozat száma: 8/2015. (05.20.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület közgyűlése ezúton egyhangúlag elfogadja a szervezet költségtervét a 2015-ös évre.


2014.04.15. közgyűlés határozatai:

1/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A küldöttgyűlés levezető elnöknek Paudits Bélát választotta meg, jegyzőkönyv vezetésére Orsovai Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Schütz Tamást és Őze Lászlót, egyhangú szavazással.

2/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A küldöttgyűlés egyhangú szavazatával a napirendi pontokat elfogadja.

1. Szakmai, valamint pénzügyi és közhasznúsági beszámoló a 2013-as évről.
Előterjesztő: Paudits Béla és Nagy Lászlóné

2. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
Előterjesztő: Varga Andrea

3. Költségvetési terv a 2014-es évre.
Előterjesztő: Nagy Lászlóné

4. Hozzászólások.

5. Tisztségviselők választása.
Előterjesztő: Paudits Béla

6. Alapszabály módosító javaslat beterjesztése.
Előterjesztő: Paudits Béla

7. Hozzászólások.

8. Egyebek.

3/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület küldöttgyűlése ezúton egyhangúlag elfogadja az elnökség szakmai, valamint pénzügyi és közhasznúsági beszámolóját a 2013-as évről.

4/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület küldöttgyűlése ezúton egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság ellenőrzésének beszámolóját a 2013-as évről .

5/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület küldöttgyűlése ezúton egyhangúlag elfogadja a szervezet költségvetési tervét a 2014-es évre.

6/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A küldöttgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással kívánja megválasztani.

7/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A küldöttgyűlés a mai napon az Egyesület elnökének Perjés András (a.n.: Bubb Jolán, szül.hely, idő: Székesfehérvár, 1949. 10. 21., lakcím: 2481 Velence, Ibolya u.7.) választja meg 2018. április 15-ig.

8/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A küldöttgyűlés a mai napon az Egyesület elnökségi tagjainak az alábbi személyeket választja meg 2018. április 15-ig:

Schütz Tamás (a.n.: Tihanyi Terézia, szül.hely, idő: Székesfehérvár, 1964.05.18., lakcím: 8000 Székesfehérvár, Toldi u. 10.)
Borostyán Lajos (a.n.: Süveges Gyöngyi, szül.hely, idő: Budapest,1957.12.03., lakcím: 8000 Székesfehérvár,Királyerdői u. 1.)
Őze László (a.n.: Konyecsnyi Rózsa, szül.hely, idő: Mezőhegyes, 1953. 09. 07.., lakcím: 8000 Székesfehérvár, József u. 13. 5/3.)
Balogh Dávid (a.n.: Bede Zsuzsanna, szül.hely, idő: Várpalota, 1982. 01. 05., lakcím: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 6. 2/4.)
Kiss Józsefné (a.n.: Berg Zsuzsanna, szül.hely, idő: Mohács, 1959. 11.05., lakcím: 2459 Rácalmás, Park köz 1.)
Nádori László (a.n.: Horváth Hermina, szül.hely, idő: Enying, 1962. 02.04., lakcím: 8083 Csákvár, Jókai u. 5/2.)
Horváth Zalán (a.n.: Mezőfi Gizella, szül.hely,idő: Mór, 1969. 10.12., lakcím: 8083 Csákvár, Szabadság út 18.)
Kiszely Imréné (a.n.: Papp Rozália, szül.hely, idő: Dévaványa, 1953. 10.24., lakcím: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 3. 1/3.)
Sárköziné Kovács Katalin (a.n.: Ihász Katalin, szül.hely, idő: Kiskunhalas, 1950. 05.08., lakcím: 7000 Sárbogárd, Zrínyi M.u.6.)

9/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A küldöttgyűlés a mai napon a Felügyelő Bizottság elnökének az alábbi személyt választja meg 2018. április 15-ig:
Hiedl Zsuzsanna (a.n.: Jávoros Jolán, szül.hely, idő: Székesfehérvár, 1964. június 3., lakcím: 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla út 38. III/2.)

10/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A küldöttgyűlés a mai napon a Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg 2018. április 15-ig:
Varga Andrea (a.n.: Szűcs Gabriella, szül.hely, idő: Balassagyarmat, 1969.06.28., lakcím:8000 Székesfehérvár,Kodolányi u.8. 10/38.)
Gerse Ferenc (a.n.: Fogarasi Anna, szül.hely, idő: Székesfehérvár, 1957. december 20., lakcím: 7000 Sárbogárd, Tompa Mihály u. 25/A.)

11/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület küldöttgyűlése ezúton egyhangúlag elfogadja Jaczó Jenő tiszteletbeli elnöki tagságát.

12/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület küldöttgyűlése ezúton egyhangúlag elfogadja az alábbi módosítást:
21.§
(3) Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét, a diáksport titkárt, az Egyesület gazdasági vezetőjét és a tiszteletbeli elnököt.

13/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:

Az egyesület küldöttgyűlése ezúton 16 igen, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadja az alábbi módosítást:
24. §
(4) A titkár feladatai és hatásköre:
q) megyei, területi és országos döntők lebonyolításában, szervezésében a helyszínen aktív részvétel az elnökkel való egyeztetés alapján és amennyiben ez nem hátráltatja az irodai feladatok ellátását.

14/2014. (04.15.) számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület küldöttgyűlése ezúton egyhangúlag elfogadja a 12. és 13. küldöttgyűlési határozatokkal kiegészítve a módosított alapszabályt.


2013.05.23. küldöttgyűlés határozatai

A küldöttgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenvélemény nélkül megszavazta Jaczó Jenőt a levezető elnöki teendők ellátására.
1/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenvélemény nélkül jegyzőkönyvvezetőknek Orsovai Juditot ; jegyzőkönyv hitelesítőknek 16 igen szavazattal, 1-1 tartózkodással és ellenvélemény nélkül Kiszely Imrénét és Borostyán Lajost elfogadta.
2/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenvélemény nélkül a Jelölő Bizottság elnökének Borostyán Lajost elfogadta.
3/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenvélemény nélkül a Jelölő Bizottság tagjainak Balogh Dávidot és Nádori Lászlót elfogadta.
4/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenvélemény nélkül a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének Sárközi Lászlót elfogadta.
5/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 16 igen szavazattal, 1-1 tartózkodással, ellenvélemény nélkül a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Kiss Józsefnét és Kiszely Imrénét elfogadta.
6/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 17 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta.
7/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 17 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az elhangzott napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.
8/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 17 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a Fejér Megyei Diáksport Egyesület szakmai beszámolóját és a közhasznú jelentést egyhangúlag elfogadta.
9/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 17 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a Fejér Megyei Diáksport Egyesület Felügyelő Bizottságának beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
10/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 17 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2012-es évi pénzügyi beszámolóját és a 2013-as év tervét egyhangúlag elfogadta.
11/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 17 igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény nélkül a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
12/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

A küldöttgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenvélemény nélkül Schütz Tamás elnökségi tagságát egyhangúlag elfogadta.
13/2013. (05.23.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT

1/2012. (12.12.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A küldöttgyűlés levezető elnöknek Jaczó Jenőt választotta meg, jegyzőkönyv vezetésére Orsovai Juditot, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Nagy Sándort és Perjés Andrást, egyhangú szavazással.

2/2012. (12.12.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A jelölőbizottság elnökének Borostyán Lajost, tagoknak Kiss Józsefnét és Balogh Dávidot választotta meg egyhangúlag a küldöttgyűlés.

3/2012. (12.12.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A küldöttgyűlés egyhangú szavazatával a napirendi pontokat elfogadja.

4/2012. (12.12.)] számú számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A Szövetség küldöttgyűlése ezúton egyhangúlag elfogadja az elnökség 2012. I-IX. havi beszámolóját.

5/2012. (12.12.)] számú számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
Az egyesület küldöttgyűlése ezúton egyhangúlag elfogadja az Egyesület módosított Alapszabályát.

6/2012. (12.12.)] számú KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZAT:
A küldöttgyűlés a mai napon az Egyesület elnökének Jaczó Jenőt erősíti meg tisztségében, illetve választja meg 2014. május 26-ig.

A küldöttgyűlés a mai napon az Egyesület elnökségi tagjainak az alábbi személyeket erősíti meg tisztségében, illetve választja meg 2014. május 26-ig:
Nagy Sándor
Borostyán Lajos
Petrákné Gönczi Zsuzsanna
Őze László
Balogh Dávid
Kiss Józsefné
Nádori László
Perjés András
Kiszely Imréné
Sárköziné Kovács Katalin

A küldöttgyűlés a mai napon a Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi három személyt erősíti meg tisztségében, illetve választja meg 2014. május 26-ig:

Hiedl Zsuzsanna
Varga Andrea
Gerse Ferenc