30 év a megye sportéletében - Beszélgetés Barabás Lászlóval
2008. február 27.
Barabás László több mint 30 évet töltött el a Fejér megyei sportéletben. Ez idő alatt számos rendezvényt szervezett meg, vagy segédkezett ezek lebonyolításában. Aktív pályafutásának befejezését követően a Fejér Megyei Diáksport Szövetség felkérésére segédkezik különböző területeken.

- Mikor kezdte meg tevékenységét a megyei sportéletben?
Ez még 1973-ra vezethető vissza, ugyanis akkor kezdtem el dolgozni az Ipari Szövetkezetek Fejér megyei Szövetségénél/KISZÖV/, főelőadói besorolásban. Többirányú feladataim közül az egyik a tömegsport szervezése volt. Akkoriban 35 ipari szövetkezet működött a megyében és az ott dolgozó emberek tömegsport tevékenységének szervezését irányítottam. A Megyei Testnevelési és Sporthivatal l974-ben az akkor működő társadalmi és tömegszervezetek , valamint a szövetkezeti ágazatok sportfelelősei bevonásával "Koordinációs Bizottság"-ot hívott életre. Ez a bizottság negyedévente ülésezett, amelyen az említetteken kívül a megyei sportirányításban főhivatásban dolgozók vettek részt. A bizottság élén a Megyei Testnevelési és Sporthivatal elnöke állt. Fő feladat és cél a sportrendezvények időpontjainak egyeztetése és évente egy alkalommal az éves tömegsport eseménynaptár összeállítása volt.

- Milyen végzettsége volt Önnek?
Akkor még csak középfokú. Később 1981-ben fejeztem be a Testnevelési Főiskola Sportszervezői Szakát és lettem okleveles sportszervező.

- Hol és milyen munkakörben tevékenykedett?
A KISZÖV-től 1975 december 31-én áthelyezéssel kerültem a Megyei Testnevelési és Sporthivatal állományába. Oktatási csoportvezetőként kezdtem el dolgozni. Fő feladatom volt a sportszakember képzés-továbbképzés szervezése és irányítása. Ezen kívül még a tömegsport és a sportpropaganda szervezése és irányításával valamint személyzeti és munkaügyi feladatokkal is foglalkoztam.

- Versenyek szervezésében és lebonyolításában is részt vett?
Amíg a tömegsport feladatokat is elláttam, addig igen. A legkiemelkedőbb feladat az I. Rádiós és Televíziós Sportnap megszervezése volt, amelyet a Bregyóközben rendeztünk meg. Ennek létrejöttében sokan dolgoztunk. Ez 1976 májusában nagy és szép feladat volt. A rendezvény visszhangja úgy tudom nagyon jó volt.

- A megyei sportélet mely területén és milyen teendőket lát el jelenleg?
Én most már nyugdíjas vagyok egy éve. Felkérésre szoktam segíteni a Megyei Diáksport Szövetségnél, például a "Fejér Megye Jó tanulója - Jó sportolója" cím odaítélésének pályázati elbírálásában, a díjak átadásában. Kiemelt feladat évente a "Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpiai vetélkedő" megyei döntő megrendezésének előkészítése és lebonyolítása. Ezen kívül a Velencei-tavi Vízi Sportiskola kajak-kenu versenyein működök közre díjátadóként.

- A "Jó tanuló-Jó sportoló" pályázatot a diákok nyújtják be vagy iskolájuk?
A cím elnyerésére korábban a Megyei Testnevelési és Sporthivatal írt ki pályázatot, akkor még csak középiskolások számára. Közel húsz év óta általános és középiskolások vehetnek részt a pályázaton, amióta már a FMDSZ írja ki az általános és középiskolás tanulók számára. Az oktatási intézmény nyújtja be a pályázatot a diák nevében, amelyet az iskola igazgatója, testnevelőtanára, valamint a tanulót/versenyzőt foglalkoztató sportegyesület vezetője ír alá. Természetesen csak a kimagasló tanulmányi és sporteredményeket felmutató diákok vehetnek részt az évenkénti megmérettetésben.

- Ennek a címnek az elnyeréséért mit kap a győztes ?
Jelenleg egy "Fejér Megye Jó tanulója - Jó sportolója" elismerő plakettet és oklevelet kapnak a megye legjobbjai.

- Ön sporttolt versenyszerűen?
Igen. Fiatal koromban lovagoltam. Összesen egyszer sikerült értékelhető helyezést elérnem. A Székesfehérvári Lovasiskolának voltam versenyzője, melynek fenntartója a Csákvári Állami Gazdaság, majd az Agárdi Állami Gazdaság volt, így értelemszerűen ezek sportegyesületeinek voltam igazolt versenyzője. Most, hogy nyugdíjas vagyok ismét el-el járok lovagolni.
Wind Zoltán
vissza nyomtatás